Pro ty, co ještě nepluli

Bojím se bojím, aneb informace pro ty, co ještě nepluli

Pokud se vydáváte na moře poprvé, tak se vám hlavou honí celá řada zásadní otázek.

Nejčastějšími obavami při zvažování účasti na námořní plavbě jsou mořská nemoc, ponorková nemoc, hygiena, s kým a kde budu spát a jak jídlo. Pokusím se krátce popsat mé zkušenosti (spíše pro příbřežní plavbu):

Mořská nemoc
Pokud plujete poprvé a jedete se mnou na Jadran v létě, pak už dále nečtěte, mořská nemoc se vás při dodržení rad kapitána netýká. V jiném případě tedy několik informací – mořská nemoc je kinetóza, podobná té, kterou známe z auta. Může ji dostat na moři každý a je dobré předejít tomu, aby se nějak výrazně rozběhla. Nicméně podle mé dosavadní zkušenosti lze tomu, aby se rozběhla poměrně účinně čelit a za podmínky, že to člověk nepodcení a hned to začne řešit. První krok je, necítím se, tak si jdu stoupnout za kormidlo. Druhý krok, nepomáhá to, vezmu si půlku kinedrylu, pořád to nepomáhá vezmu si celý kinedryl a jdu si lehnout. Pokud je to fakt hodně blbý, ani kinedryl nezabral, tak, je-li to možné, přerušíme plavbu, zakotvíme v přístavu a počkáme až to přejde. Všichni jsou v těchto situacích ohleduplní a prostě se přizpůsobíme, když to bude potřeba. Pokud není možné zastavovat, nezbývá než se pokoušet tlumit projevy, pokoušet se dodržovat pitný režim a mimo službu odpočívat. (Pro další informace odkazuji na wikipedii).

Ponorková nemoc
No ano, to je otázka výběru posádky. Mám různou zkušenost, nicméně bych to řekl takto – když člověk vynaloží tolik peněz a vyvine takové úsilí, aby mohl vyplout, tak se přece nebude prudit. Na lodi je stále co dělat, každý si může užívat plavbu po svém. Hezkých věcí pro radost je kolem vždycky přece dost. Při plavbě pak posádka tvoří jeden tým, který vede kapitán a cíl je jasný …. doplout tak kam chceme. Na prudění v takovém případě nezbývá prostor. Posádka byla mnohokrát tvořena naprostými individualisty, různého věku, odlišného pohlaví a s rozdílným finančním zázemím, vegetariány i masožravci i jinými. Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že to fungovalo dohromady skvěle. Alespoň já jako kapitán jsem to tak vnímal. Prevence ponorkové nemoci je neprudit nikoho, včetně sebe, užívat si přírody a svobody, být otevřený novým věcem, být tolerantní k ostatním, respektovat kapitána, pak by mělo být vše v pohodě.

Jak se spí, myje a chodí na záchod 🙂
Zní to úsměvně, ale každý, kdo na lodi nebyl o tom přemýšlí. Nuže, od zadu (neřku-li od zadku) – na lodi jsou dva záchody a koupelny v jednom. Záchod funguje skoro úplně normálně a při dodržení jednoduchých pravidel se záchody nejsou nikdy problémy. Teplá voda na lodi teče v každé koupelně. Navíc máme jednu sprchu s teplou vodou venku na zádi. Co se týká režimu s vodou, loď má dvě velké nádrže na sladkou vodu, která se doplňuje v přístavu. Podle toho, jak dlouho budeme mimo přístav, kapitán udělí instrukce zda a jak s vodou šetřit. Když loď kotví v přístavu, používají se sprchy a záchody v zázemí přístavu. Ty jsou většinou lepšího kempového standardu. No a nakonec to spaní. Když se kouknete na schéma lodě, zjistíte, že máme 2 kajuty po dvou a jedno místo v salónu. Romantické a příjemné je v létě spaní venku v kokpitu na karimatce. Loď má jednu velkou majitelskou kajutu na zádi, příďová kajuta je pro návštěvy a je o poznání lepší. Rozdělení do kajut provede kapitán na začátku plavby provede po dohodě. Přes úvodní nervozitu to nakonec nikdy to není problém.

No a nakonec režim plavby
Vše záleží na našem konečném rozhodnutí kam poplujeme a to se řídí naším přáním a počasím. Režim plavby se významně liší pro dálkové plavby a pro příbřežní pavbu.  Pro příbřežní plavbu je vše jinak. Obvykle se vyplouvá po východu slunce, nicméně větší část posádky může klidně spát dál. Pak se pluje, cca v 8-9 je snídaně, ve 12 oběd a kolem 17. hodiny odpoledne se kotví (aby bylo místo v maríně nebo zátoce) a pak je večeře na lodi nebo na souši. Podle dohody a nálady se na přípravu jídla zastavuje v zátoce. A podle teploty vzduchu a chuti posádky se zastavuje během dne na koupání. Zastávky jsou podle trasy plavby v zátokách nebo na moři. Večer si u lahve vína popovídáme, jak to uděláme další den. Během samotné plavby se všichni střídají za kormidlem a u jednotlivých činností na lodi (vytahování a stahování plachet, obraty, změny kurzu, kotvení odplouvání ….). Stejně tak se všichni střídají u vaření a při úklidu v kuchyni, salónu a na palubě. Při vyplouvání a při přistávání má každý svůj úkol a ten plní, činnosti se střídají, aby si všichni zkusili všechno. Většina věcí má svá pravidla a postupy, které rychle pochopíte. Ke konci týdne budete vědět co a jak dělat a plavba bude pro všechny radost 🙂

Pro dálkové plavby platí, že se pluje ve dne i v noci a posádka musí držet hlídky a vůbec je režim nastaven pro nonstop plavbu. Tyto informace jsou podrobněji na jiné stránce.