Režim a pravidla pro plavbu na Millenniu I

Především pro přeplavby, ale ne jen pro ty je dobré si nastavit na lodi několik pravidel, abychom bezpečně dopluli tam, kam máme namířeno a plavba pro nás byla potěšeníma ne noční můrou. Základní pravidla při plavbě s kpt. Petrem jsou na této stránce.

Proč plujeme?

Cílem plavby samotné je bezpečně přeplavit v určené době loď a její posádku z výchozího přístavu do cílového. Během plavby je možné se lépe poznat, užít si svobodu, přírodu, moře a plachtění. Je to také příležitost se zdokonalit ve všech oblastech námořního umění, prožít nová dobrodružství. Dálkové plavby jsou v mnoha ohledech krásné a jsou také náročné. Základem je ohleduplně komunikovat s ostatními členy posádky, být tolerantní a naopak nebýt lhostejný jeden k druhému. Plavba není vždycky jednoduchá a vyžaduje jisté sebezapření a pokoru. Odměnou je silný a většinou i pozitivní zážitek.

Prioritou při rozhodování za plavby je na Millenniu I vždy bezpečnost posádky a lodě. Plavba není závod, plachty refujeme, když nás to poprvé napadne, špatnému počasí se vyhýbáme. Radši poplujeme o dva dny déle než podstupovat zbytečná rizika.

Radši kotvím než jezdím do maríny, vlastní kotvě věřímvíc než bójkám.

Když nefouká, tak se nestresujeme a užíváme si, protože jsme od začátku měli dostatečnou časovou rezervu i dostatek zásob vody, jídla a nafty. Není nádhera být pár dní na místě uprostřed toho krásného moře nebo oceánu? A není to náhodou příležitost poslouchat a užívat si pocitu svobody a soběstačnosti?

Velení na lodi

Na lodi velí kapitán. Na Millenniu jsem to já nebo Tomáš. Pro bezpečnou plavbu je potřeba se řídit soustavou 2 pravidel:

1. Kapitán má vždycky pravdu.

2. Když kapitán nemá pravdu je potřeba postupovat podle pravidla 1.

Nyní vážně. Kapitán, je fakticky i formálně zodpovědný za bezpečnost posádky i lodě. Snažím se komunikovat a naslouchat názorům posádky a přáním cestujících ale jsou chvíle, kdy je nezbytné, aby všichni jednoduše udělali, co říkám a respektovali mé rozhodnutí. Stará námořnická praxe říká, že i ne zrovna nejlepší rozhodnutí  je lepší, než žádné.

Rozdělení práce na lodi

Pokud se pluje dál, přes noc nebo nejsou všichni cestující, tak je posádka po dobu plavby rozdělena do vachet  neboli hlídek. V každé chvíli je ve službě právě jedna z hlídek. Během služby je hlídka zodpovědná za vedení lodě, navigaci a další činnosti na lodi. Služby se střídají podle předem dohodnutého rozpisu, většinou po 3 hodinách. Každá hlídka má velitele hlídky a žádného, jednoho nebo dva členy hlídky.

Za zásobení lodě jídlem je zodpovědný hlavní provianťák, na Millenniu je to 1. důstojník. Je zodpovědný za hospodaření s potravinami, za jídelníček a za organizaci přípravy snídaní, obědů a večeří. Samotnou přípravu provádí hlídka ve službě nebo jiný člen posádky dle předem dohodnutých pravidel. První důstojník je určen před plavbou.

V ostatních činnostech na lodi se posádka střídá. Odpovědnost za pořádek v kokpitu, na palubě a v salónu má vždy hlídka ve službě.

Ubytování posádky

Millennium má 2 kajuty po dvou lůžkách, zadní je kapitánská/majitelská  a pro posádku je vyhrazena přední kajuta a salón.  Z obou kajut je přístupná toaleta se sprchou, třetí sprcha a bazén s mořskou vodou je na zádi. V salónu je kuchyňská linka a můstek. Každý si svoje věci drží zásadně ve své kajutě. Jen tak se dá dobře udržet pořádek i ve více lidech. Dalším důležitým pravidlem je dbát na to, aby v salónu ani v kajutách nemohlo nic těžkého létat, což znamená, nikdy nic nenechávat jen tak ležet na stole, pečlivě zavírat všechny skříňky a šuplíky na zámeček apod.

Technické informace o lodi a jejím vybavení jsou na stránce Technické parametry.